فرشید اسماعیلی به دربی رسید

آخرین خبرها

فرشید اسماعیلی به احتمال فراوان مشکلی برای بازی با پرسپولیس در هفته بیست و سوم لیگ برتر نخواهد داشت.

فرشید اسماعیلی به دربی رسید

دیدگاهتان را بنویسید

اختصاصی استقلال مگ

پس از این بخوانید