غیبت اسماعیلی در تمرین امروز

آخرین خبرها

به گزارش آوای استقلال، فرشید اسماعیلی به دلیل مصدومیت در تمرین امروز تیم غیبت داشت.
اسماعیلی که هفته گذشته در تمرین دچار مصدومیت شده بود، به دلیل آسیب دیدگی در تمرینات شرکت نمی کند.
او امروز هم از غایبین تمرین بود تا به مداوای خود بپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

اختصاصی استقلال مگ

پس از این بخوانید