از توهین رئیس آکادمی به پیشکسوتان استقلال تا سکوت هئیت مدیره؛چرا مددی،فریادشیران را برکنار نمی کند؟!

آخرین خبرها

به گزارش آوای استقلال ، اختلاف نظر میان اعضای هئیت مدیره استقلال بر سر ادامه فعالیت ناصر فریاد شیران به عنوان رئیس آکادمی این باشگاه حالا علنی تر از هر زمانی شده به گونه ای که اعضای هئیت مدیره خواستار اجرای مصوبه اخیر توسط مدیرعامل باشگاه هستند ولی تا به امروز این اتفاق عملیاتی نشده است.

مقاومت احمد مددی در اجرای مصوبه هئیت مدیره مبنی بر برکناری فریاد شیران نه تنها اتفاق منطقی و قانونی ای نیست بلکه مصداق بارز تخلف مدیرعامل باشگاه در این خصوص است اما با وجود چنین اتفاقی اعضای هئیت مدیره در این ارتباط هنوز واکنشی نشان ندادند.

حالا سوال کلیدی اینجاست که چرا اعضای هئیت مدیره استقلال در برابر این ماجرا سکوت کردند،آیا آنها حتی جرات اعتراض به شرایط موجود و نافرمانی مدیرعامل را هم ندارند؟

شاید مددی به عنوان مدیرعامل با ادامه فعالیت رئیس فعلی آکادمی باشگاه موافق باشد اما به هر تقدیر هئیت مدیره استقلال به این جمع بندی رسیدند که فریاد شیران در این مسوولیت حضور نداشته باشد،پس سکوت در برابر ادامه فعالیت فرد مورد نظر در باشگاه استقلال قابل قبول نیست!

برای هواداران سکوت سنگین و تامل برانگیز اعضای هئیت مدیره استقلال بسیار عجیب است؟ به ویژه که رئیس آکادمی استقلال در واکنشی عجیب و توهین آمیز با انتشار یک استوری توهین آمیز کلمات ناشایستی را در ارتباط با منتقدان که بعضا پیشکسوتان باشگاه استقلال هستند به کار برد تا واکنش ها به این موضوع افزایش یابد.

 

امروز اگر فریاد شیران به عنوان رئیس آکادمی استقلال به پیشکسوتان باشگاه استقلال توهین و بی احترامی می کند مقصر اصلی اعضای هئیت مدیره استقلال هستند چون آنها اجازه دادند وی همچنان در این جایگاه باقی بماند و علی رغم تصمیم آنها مبنی بر کنار گذاشتن وی مقابل مددی عقب نشینی کردند تا وی به خود اجازه دهد با ادبیاتی ناشایست با پیشکسوتان استقلال سخن بگوئید.

با این شرایط و واکنش تند پیشکسوتان باشگاه نسبت به اتفاق اخیر، باید دید همچنان مددی در اجرای مصوبه هئیت مدیره مقاومت خواهد کرد یا اینکه سه عضو هئیت مدیره موفق می شوند به واسطه کنترل اوضاع مددی را مجاب کنند مصوبه اخیر در خصوص برکناری فریاد شیران را به اجرا در آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

اختصاصی استقلال مگ

پس از این بخوانید