احتمال برگزاری جلسه هیات مدیره در روز دوشنبه

آخرین خبرها

به گزارش آوای استقلال، هیات مدیره استقلال به احتمال دوشنبه تشکیل جلسه خواهند داد.
قرار است اعضای هیات مدیره استقلال روز دوشنبه جهت بررسی وضعیت احمد مددی تشکیل جلسه دهند تا تکلیف مدیریت باشگاه مشخص شود.
در این خصوص شنیده می شود احتمال برکناری احمد مددی از سمت مدیر عاملی استقلال زیاد است

دیدگاهتان را بنویسید

اختصاصی استقلال مگ

پس از این بخوانید