آقای فریادشیران!در اندازه‌ ای نیستی که در مورد پیشکسوتان استقلال‌ حرف بزنی!

آخرین خبرها

به گزارش آوای استقلال، محمد نوری در گفت و گو با آوای استقلال نسبت به استوری ناصر فریاد شیران واکنش نشان داد.

وی اظهار داشت: آقای فریاد شیران شما چند سال در استقلال بودید که امروز در آکادمی هستید و نمی روید.  چه کار برای استقلال انجام داده اید که اصرار به ماندن هم دارید؟ اصلا شما در اندازه ای نیستی که در مورد پیشکسوتان استقلال حرف بزنی.  اول حد خودت را بدان و بعد در مورد پیشکسوتان استقلال نظر بده.

وی در ادامه افزود: البته مددی هم با فریاد شیران خیلی رفیق هستند و آن ها با هم دست به یکی کرده اند. همین علی نژاد و مددی او را به استقلال آورده اند. چرا باید فریاد شیران در استقلال باشد؟ او مگر پیشکسوت استقلال است؟

پیشکسوت استقلال اظهار داشت: اگر تیم های پایه هم نتیجه گرفتند هیچ ربطی به فریاد شیران ندارد و بلکه نتیجه قبل از حضور او است. فریاد شیران می گوید ورزشگاه را رنگ کرده. مگر از جیب خودت پول دادی؟ آقای نامداری و پدر بچه ها پول رنگ کردن ورزشگاه را دادند. فریاد شیران و مددی پیشکسوتان استقلال را از هیات امنا حذف کردند تا کارهایی که خودشان می خواهند را انجام دهند.

نوری در پایان اظهار داشت: آقای مددی چرا وقتی همه رای به برکناری فریاد شیران داده اند، پشت او هستی؟ چه چیزی پشت پرده است که شما اصلا دوست نداری رفیقت برکنار شود؟ چرا یک شب مراغه چیان را بدون دلیل برکنار کردی اما با همه حرف هایی که در مورد فریاد شیران شنیده می شود، دوست نداری او بر کنار شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

اختصاصی استقلال مگ

پس از این بخوانید